Ceník služeb

  • Určujícími právními předpisy upravujícími odměnu advokáta za poskytování právních služeb jsou vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Při poskytování právních služeb vycházíme zejména ze smluvní odměny advokáta, kterou je možno sjednat jako odměnu za časovou jednotku, za úkon, či za úplné vyřízení věci.
  • Odměna advokáta zohledňuje jednak míru a složitost poskytovaných právních služeb, jejich časovou náročnost, význam věci pro klienta, v neposlední řadě i míru odpovědnosti advokáta.
  • V případě mimořádné právní či skutkové náročnosti věci, či při použití cizí řeči, či práva je s klientem po vzájemné dohodě požadována odměna zvýšená.
  • Naopak kancelář je schopna v rozumné míře poskytovat právní služby i za snížené ceny, především těm osobám, které se nacházejí v mimořádné tíživé sociální a ekonomické situaci.
  • Advokátní kancelář je připravena klientům dále poradit, jak postupovat v případě, že tito nemohou nést a hradit náklady řízení před soudy, či státními orgány.
  • V případě stálých klientů a dlouhodobě spolupracujících klientů jsou připraveny speciální zvýhodněné sazby.