Ceník služeb

Určujícími právními předpisy upravujícími odměnu advokáta za poskytování právních služeb jsou vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při poskytování právních služeb vycházíme zejména ze smluvní odměny advokáta, kterou je možno sjednat jako odměnu:

  • za časovou jednotku - od 1 500 Kč bez DPH
  • za úkon - od 3 000 Kč bez DPH
  • za úplné vyřízení věci - od 10 000 Kč bez DPH

Odměna advokáta zohledňuje jednak míru a složitost poskytovaných právních služeb, jejich časovou náročnost, význam věci pro klienta, v neposlední řadě i míru odpovědnosti advokáta.

V případě mimořádné právní či skutkové náročnosti věci, či při použití cizí řeči, či práva je s klientem po vzájemné dohodě požadována odměna zvýšená.

Advokátní kancelář je připravena klientům dále poradit, jak postupovat v případě, že tito nemohou nést a hradit náklady řízení před soudy, či státními orgány.

V případě stálých klientů a dlouhodobě spolupracujících klientů jsou připraveny speciální zvýhodněné sazby.