Občanské právo

Civilní život s sebou nese různé vztahové a právní propletence. A každou takovou situací vás dokáže bezpečně provést občanské právo. Stačí jen vědět, co ano a co ne. A my to víme. Dokážeme právo postrčit vždy na vaši stranu. Neriskujte újmu na majetku nebo prohraný spor a nechte nás, abychom vám pomohli, s čím potřebujete.

Chci si sjednat schůzku s advokátem

Naše advokátní kancelář poskytuje tyto služby občanského práva:

  • Právní poradenství ve věcech občanskoprávních
  • Vypracování všech občanskoprávních smluv, žalob či jiných podání
  • Závazkové právo (smlouvy) s ohledem na zajištění jejich plnění
  • Věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo)
  • Dědické právo (sepisování závětí, vydědění, ale i přechod dluhů na dědice nebo řešení sporů o neplatnosti závěti či o započtení majetku darovaného za života zesnulého)
  • Zajištění, vymáhání a systematizovaná správa pohledávek
  • Náhrada škody, včetně ochrany spotřebitele

Zastupování před soudy a jinými státními orgány

Dostali jste neoprávněnou výpověď ze zaměstnání? Sousedské spory už nevyřešíte domluvou, ale je nutné obrátit se na soud? Nezůstávejte v těchto situacích sami. Právě pro takové okamžiky jsme tu my. Zastoupíme vás na úřadě nebo před jiným státním orgánem. Vždy ve váš prospěch a s cílem vyřešit jakýkoliv váš občanskoprávní problém jednou pro vždy.