Rozhodčí řízení

Dostali jste se do potíží, při jejichž vyřešení je nutné povolat právo na svoji stranu? Obáváte se však zdlouhavých soudních procesů? Dříve než se vrhnete do mašinerie soudních řízení nebo naopak rezignujete, zbystřete. Víte o tom, že váš problém může mít snadnější, alternativní řešení? A tím řešením je rozhodčí řízení.

Mimosoudní řešení sporů

Co je rozhodčí řízení? Mimosoudní řešení sporů. Rozhodčí řízení započíná podáním písemné žaloby, koná se na neveřejném místě vyhovujícím oběma stranám sporu a je ukončeno rozhodčím nálezem. 
JUDr. Robert Pastorčák působí jako nestranný a nezávislý rozhodce ve smyslu zákona č. 216/1994Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v majetkových sporech. 
Využijte rychlého vyřešení sporu prostřednictvím rozhodčího řízení. Ušetříte si nervy, finance a především čas. Lidskost má svůj prostor i v oblasti práva. Pojďme ji společnými silami využít ve prospěch všech zúčastněných.

 

Chci si sjednat schůzku s advokátem