Správní právo

Správní právo, jeden z nejobsáhlejších právních oborů. Advokátní kancelář, která zajišťuje služby správního práva, si bere na svá bedra skutečně obrovskou porci zodpovědnosti. Zároveň ovšem ukazuje svým klientům, že hájení jejich zájmů bere komplexně, profesionálně a s dynamičností. Správní právo znamená být neustále ve střehu, učit se novým zkušenostem a orientaci ve spletitém labyrintu správních úřadů.

Systém správního práva

Systém správního práva, soubor právních norem, upravující veřejnou správu pro nás představuje další možnost jak vám usnadnit život. V situacích, kdy jste lapeni v síti úředních postupů správních organizací, nastupujeme my. Převezmeme veškeré vaše záležitosti do svých rukou a necháme vás opět volně dýchat. Zatímco vy dostáváte možnost věnovat se profesnímu a osobnímu životu, zajistíme pro vás:

  • vypracování veškerých podání, návrhů a opravných prostředků vůči správním institucím
  • zastupování ve správním řízení
  • zastupování, právní poradenství pro územní samosprávné celky
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem, inspektorátem práce, stavebním úřadem a v ostatních občanských záležitostech

Zastupování v řízeních o přestupcích

Dopustili jste se vy nebo někdo na vás přestupku? Jste obviněná nebo poškozená osoba a váš život se nadále komplikuje účastí na přestupkovém řízení? Vydechněte a nechte na nás, abychom vás zastupovali při řízeních o přestupcích nejen před soudy. Vyžádat si pomoc advokáta je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Vaši záležitost povedeme směrem ke zdárnému vyřešení a váš život dostane novou šanci mířit správným směrem.

Právo živnostenského podnikání

Součástí správního práva je i systém práva živnostenského podnikání. Věnujte se svému businessu a formality související se vznikem a průběhem živnostenského podnikání nechte na nás. Veškeré právní záležitosti vyřídíme spolehlivě a ve váš prospěch.

Chci si sjednat schůzku s advokátem