Náš tým

Advokát

JUDr. ROBERT PASTORČÁK

Vedoucí advokát naší kanceláře. Dlouhodobě se specializuje na problematiku trestního a rodinného práva. Zároveň působí jako nestranný a nezávislý rozhodce ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v majetkových sporech. Všechny případy osobně posuzuje a dohlíží nad jejich průběhem.

Právnická fakulta

 • 1999 až 2004 studium na PF UP v Olomouci, získání titulu "Mgr.".
 • 2008 - státní advokátní zkouška.
 • 2014 - státní rigorózní zkouška, získání titulu "JUDr.".
 • Jazyková vybavenost: anglicky.

Osvědčení

 • Certifikát trestního a rodinného a práva.
 • Certifikát o právu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Asistentka advokáta

Nora Bělinová

Pracuje na pozici asistentky advokáta.
 • Zajišťuje celkový chod naší advokátní kanceláře.
 • Úzce spolupracuje s advokáty.
 • Komunikuje s klienty, soudy a úřady.

Advokát

Mgr. Markéta Šulcová

Pracuje na pozici advokátky. Zabývá se obchodní agendou a občanským právem.

Právnická fakulta

 • 2005 až 2011 studium na PF UP v Olomouci získání titulu "Mgr.".
 • 2015 - státní advokátní zkouška "advokát".
 • Jazyková vybavenost: německy - Zertifikat Deutsch.

Osvědčení

 • Certifikát občanského a obchodního práva.
 • Certifikát o právu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Asistentka advokáta

Nora Bělinová

Pracuje na pozici asistentky advokáta.
 • Zajišťuje celkový chod naší advokátní kanceláře.
 • Úzce spolupracuje s advokáty.
 • Komunikuje s klienty, soudy a úřady.