Ceník služeb

Ceny advokátních služeb, které poskytujeme, jsou stanoveny dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a dle § 6–12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

Možnosti stanovení smluvní odměny

Za časovou
jednotku

Celková výše odměny je stanovena jako násobek počtu hodin, které advokát strávil nad zpracováním požadavku klienta a hodinové sazby. Cena za každou započatou hodinu práce advokáta začíná
od 2000 Kč + DPH

za úkon

Celková odměna je stanovena pevnou sazbou na základě počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Cena za každý 1 úkon právní služby v dané věci vyplývá z advokátního tarifu a začíná
od 3 500 Kč + DPH

Za úplné
vyřízení věci

Odměnu stanovujeme pevnou částkou buď za jednotlivé úkony právní pomoci uvedené v sazebníku, nebo za úplné vyřízení konkrétní záležitosti. Tyto odměny začínají
od 15 000 Kč + DPH