Občanské právo

Během života se člověk dostane do celé řady více či méně složitých situací, ve kterých se musí řídit platným občanským právem. A to my velmi dobře ovládáme. Neriskujte proto újmu na majetku nebo prohraný spor a nechte nás pracovat ve svůj prospěch.

Obstaráme Vaše smluvní vztahy

Smluvní úprava vzájemných práv a povinností je zcela libovolná, dodržíte-li minimální zákonné požadavky. Proto je velmi důležité smlouvy před podpisem nejen číst, ale vypracovat je v takovém znění, které pro vás bude co nejvýhodnější a eliminuje potenciální rizika. Pamatujte si, že smlouva může být klíčová i v případech, kdy se domníváte, že není vůbec potřeba.

Podpoříme Vás v občanskoprávních sporech

Spory v oblasti občanského práva vznikají nejčastěji porušením smlouvy nebo porušením soukromoprávní povinnosti (tzv. civilní delikty). V případě, že se strany na řešení a vzájemném vypořádání poměrů nedohodnou, je třeba obrátit se s žalobou na soud, který spor mezi stranami závazně rozhodne. A v takovém případě jsme připraveni vám pomoci.

Dohlédneme na dědické řízení

Dědické řízení může proběhnout zcela hladce, rychle a bez problémů, ale často se z něj bohužel stává předmět rodinných rozepří. Takové řízení se pak může protáhnout až na několik let. Naše advokátní kancelář vám pomůže při uplatňování dědických nároků, ale také se sepisováním závěti.
Mimo jiné pro vás zařídíme:
  • Zajištění, vymáhání a systematizovanou správu pohledávek.
  • Vypracování všech občanskoprávních smluv, žalob či jiných podání.
  • Komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením.
  • Právní služby týkající se závazkově-právních vztahů – sepisování smluv.
  • Služby související s náhradou škody, včetně ochrany spotřebitele.