Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme V souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují.jedná se zejména o Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a O zrušení směrnice 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Obecné nařízení O ochraně osobních údajů a zákon o ochraně osobních údajů.

Následující text obsahuje informace O způsobu, rozsahu, účelu zpracování Vašich osobních údajů, jejich příjemcích a O Vašich souvisejících právech.

Správce osobních údajů Provozovatel webových stránek
Provozovatelem a majitelem internetových stránek www.akropa.cz je ]UDr. Robert Pastorčák, advokát, ev.č. ČAK 12111, IČO: 67349285, se sídlem Horní náměstí 26/26,75002 Přerov.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAjů

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAjů

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAjů

5. PRÁVA SUBjEKTU ÚDAjů

6. ŽÁDOSTI, STÍŽNOSTI, NÁMITKY NEBO PODNĚTY

7. ÚŘAD NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAjů