Správní právo

Správní právo představuje jedno z nejobsáhlejších právních odvětví. Naši advokáti se v tomto odvětví neustále vzdělávají. Jsme si vědomi, že ovládat správní právo znamená být neustále ve střehu, získávat neustále nové zkušenosti a orientovat se ve spletitém labyrintu správních úřadů. A to vše my skvěle umíme.

Řízení o přestupcích nechte na nás

Dopustili jste přestupku, nebo jste se stali poškozeným? Vyžádat si pomoc advokáta je to nejlepší, co pro sebe můžete v této nepříjemné situaci udělat. Podobně jako u trestných činů i zde platí, že je absolutně nezbytné zajistit účinnou ochranu svých práv prostřednictvím zkušených advokátů, kteří se ve složité právní úpravě orientují.

Skvěle zvládáme správní řízení

V situacích, kdy jste lapeni v síti úředních postupů všech možných správních organizací, nastupujeme my. Zpracujeme potřebná podání, návrh i opravné prostředky a zastoupíme vás ve správním řízení. Kromě jiného vám můžeme pomoci třeba v jednání se stavebním úřadem. Právní úprava stavebního práva je velice komplikovaná a stavební úřady si ne vždy počínají správně při aplikaci právních předpisů. S tím si ale hravě poradíme.

Jednáme s živnostenskými úřady

Součástí správního práva je i systém práva živnostenského podnikání. Soustřeďte se výhradně na rozvoj svého podnikání a formality související s jeho vznikem a průběhem přenechte bez obav nám. Rádi vše vyřídíme ve váš prospěch.
Mimo jiné pro vás zařídíme:
  • Právní poradenství pro územní samosprávné celky.
  • Zastupování v řízení před katastrálním úřadem, stavebním úřadem a v ostatních občanských záležitostech.
  • Zastupování stavebníka v územním a stavebním řízení.
  • Řízení o dopravních přestupcích, o přestupcích proti majetku.
  • Řízení před živnostenským úřadem, rejstříkové řízení, řízení ve věcech ochrany osobních údajů.