Rodinné právo

Problematika rodinného práva je velmi citlivou oblastí, při jejímž řešení je prakticky nemožné zcela upozadit existující citové vazby. Přítomnost nezúčastněné a práva znalé osoby může proto výrazně přispět k racionálnímu řešení celé situace. Ať už se chystáte rodinu založit, žijete ve spokojeném manželství, anebo se jej chystáte ukončit, můžeme vám být nápomocni. Především v případech komplikovaných kauz dosahujeme v soudních jednáních z oblasti rodinného práva velkých úspěchů.

Navrhujeme předmanželské smlouvy

Myslete na svoji budoucnost i v momentech, kdy vám připadá, že rozvod se vás nikdy týkat nebude. Rozvodem v ČR končí v dnešní době každé druhé manželství. Zamyslete se proto před vstupem do manželství nad uspořádáním svého majetku a nechte nás zpracovat kvalitní předmanželskou smlouvu. Tato investice se vám mnohonásobně vrátí.

Poradíme si s majetkem manželů

Máte ponětí o tom, jaký majetkový režim bude pro vás během manželství nejvhodnější? Víte, že můžete řešit majetkové poměry odděleným jměním? Nechte si poradit, jak nejlépe přistoupit k rodinnému majetku, aby byli spokojeni všichni členové domácnosti. Pomůžeme vám se změnou rozsahu společného jmění manželů i jeho vypořádáním.

Jsme s Vámi během rozvodu

Rozvod a spory týkající se výchovy a výživy dětí bývají zpravidla velmi emočně náročné. Vzhledem k tomu, že jejich výsledek dokáže ovlivnit rodinné poměry všech účastníků na relativně dlouhou dobu, je důležité přistoupit k jejich řešení důsledně a nic neopomenout. Zkušený advokát vám se všemi těmito úskalími dokáže pomoci.
Mimo jiné pro vás zařídíme:
  • Uzavírání předmanželských smluv.
  • Rozvod manželství.
  • Vypořádání společného jmění manželů.
  • Úpravu poměru k nezletilým dětem (úprava výchovy, výživy a úprava styků k nezletilým).
  • Právní pomoc v souvislosti se zastupováním v řízení o zaplacení výživného.