profil JUDr. Pastorčák

JUDr. Robert Pastorčák

Advokát

JUDr. ROBERT PASTORČÁK

Vedoucí advokát naší kanceláře. Dlouhodobě se specializuje na problematiku trestního a rodinného práva a na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

Právnická fakulta

  • 1999 až 2004 studium na PF UP v Olomouci, získání titulu "Mgr.".
  • 2008 - státní advokátní zkouška.
  • 2014 - státní rigorózní zkouška, získání titulu "JUDr.".
  • Jazyková vybavenost: anglicky.

Osvědčení

  • Certifikát trestního a rodinného a práva.