Katastr nemovitostí

Pozemky a nemovitosti. Právních záležitostí týkajících se nemovitostí, kde využijete naše služby, je celá řada. Územní plánování, pozemkové úpravy nebo výpis z katastru nemovitostí. Nevíte kde a s čím začít? Svěřte tyto činnosti do našich rukou. Zajistíme pro vás profesionální zastupování v jednání s katastrem nemovitostí a veškeré jiné záležitosti pozemkového práva.

Víme jak na katastr nemovitostí

Plánujete kroky, které budou vyžadovat po katastrálním úřadu provedení jednoho z druhů zápisů do katastru nemovitostí: vklad práva, záznam či poznámku? Řízení o zápisu do katastru nemovitostí není vždy jednoduché, zejména proto, že správní praxe úřadů na našem území není zcela sjednocená. Úřady tak při vyřizování podání často postupují rozdílně. Vyhněte se nečekaným komplikacím a nechte tuto agendu na nás.

Rozumíme pozemkovému právu

Víme přesně, na co máte právo, a nenecháme nikoho, aby vás o nemovitý majetek připravil, či v souvislosti s ním nějak znevýhodnil. Kontaktujte naši advokátní kancelář, sdělte nám svůj případ a nechte odborníky pozemkového práva, aby se o vše postarali za vás.
Mimo jiné pro vás zařídíme:
  • Sepsání smluv, provedení vkladu práva vlastnického ze smluv o převodu nemovitostí, a obstarávání potřebných podkladů pro převod nemovitostí.
  • Vypracování prohlášení vlastníka budovy, smluv o výstavbě.
  • Zajištění zpracování znaleckého posudku na cenu nemovitosti.
  • Zastupování v soudních, správních a souvisejících řízeních týkajících se nemovitostí (např. žaloby na určení vlastnického práva, žaloby na vyklizení nemovitostí) atd.