Dopravní nehody

Stali jste se účastníkem dopravní nehody? Zavinili jste ji nebo jste naopak obětí? Čeká vás jednání s policí a pojišťovnou? Obáváte se možného trestního řízení? Rozhodně v tom nezůstávejte sami. Naši advokáti vám pomohou zorientovat se v situaci. Budou hájit vaše zájmy před orgány spravedlnosti i pojišťovnou.

Dopravní nehoda

Je bezesporu náročná životní situace pro všechny zúčastněné. Tragická dopravní nehoda s sebou navíc nese riziko trestního stíhání pro ublížení na zdraví z nedbalosti. Stane-li se smrtelná dopravní nehoda, může jít i o trestný čin usmrcení z nedbalosti. Naši advokáti jsou připraveni postavit se za vás.

Náhrada škod z dopravní nehody

U menších nehod bez zranění není policie nezbytná. Pro stanovení škody je povinností pravdivě sepsat záznam o dopravní nehodě (formulář). V ostatních případech vyhotoví protokol o dopravní nehodě policie. Poškozený účastník dopravní nehody má nárok na náhradu škody – majetkové, na zdraví nebo společenském postavení.
Možná odškodění po dopravní nehodě:
  • Újma na majetku.
  • Ztráta výdělku, ušlého zisku či výživa pozůstalých.
  • Náhrada za vytrpěné bolesti (bolestné) a trvalé následky zranění.
  • Léčebné výlohy.
  • Náhrada za utrpení osob blízkých (útrpné).
  • Náklady spojené s pohřbem.

Jednání s účastníky nehody, dotčenými orgány a institucemi

Zkušení advokáti pomohou řidiči s případnou trestní obhajobou u policie a soudu. Rádi převezmeme komunikaci s poškozenými a pomůžeme při jednání s pojišťovnou. V případě, že vám dopravní nehodou vznikla újma, zajistíme pro vás řádné odškodnění po dopravní nehodě.