Obchodní právo

Zajistěte si spolehlivého partnera pro všechny právní úkony související s vaším podnikáním. Nabízíme jak jednorázové služby, tak dlouhodobý právní servis za finančně výhodných podmínek. V klidu se soustřeďte výhradně na růst svého businessu a my se postaráme o vše ostatní. Zavolejte nám a zjistěte podrobnosti.

Sepisujeme obchodní smlouvy

Dobře sestavená smlouva je naprostým základem pevné a bezproblémové obchodní spolupráce mezi ekonomickými subjekty. Potřebujete aktualizovat smlouvy, aby byly v souladu s platnou legislativou, a především aby vás v obchodních vztazích co nejvíce chránily? Připravíme vám kompletní revizi veškerých smluv, nebo pro vás vyhotovíme smlouvy zcela nové, na míru vašim potřebám.

Ovládáme právo obchodních korporací

Bezpečně vás provedeme všemi úskalími vzniku, rozvoje a v případě potřeby i zániku vaší obchodní společnosti. Poradíme vám s jejím založením, zvýšením či snížením základního kapitálu, rozdělením i likvidací. Zajistíme zápis do obchodního rejstříku nebo dohlédneme na převod jmění mezi vlastníky. Vše, co si vzpomenete, i to, o čem zatím netušíte, že je možné.

Vedeme obchodní spory

Obchodněprávní spory nejsou v prostředí businessu nijak vzácným jevem. Pokud selže dohoda obchodních partnerů, přichází na řadu spor. Porušil dodavatel podmínky sjednané ve smlouvě? Vznikla vám v souvislosti s plněním ze smlouvy škoda? Odmítá Váš obchodní partner zaplatit cenu za poskytnuté plnění? Nejen v těchto záležitostech jsme připraveni poskytnout vám komplexní servis v rámci zastupování v řízeních před soudy a dalšími orgány státní správy.
Mimo jiné pro vás zařídíme:
  • Zakládání obchodních společností a agendu související s obchodním rejstříkem.
  • Změny a transformace společností, převody obchodních podílů ve společnosti.
  • Zpracování a posouzení veškerých obchodních smluv.
  • Zastupování v soudních, rozhodčích a jiných řízeních (sporná řízení, řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenských oprávnění, atd.).
  • Vymáhání a systematizovanou správu pohledávek.