Rozhodčí řízení

Dostali jste se do potíží, pro jejichž vyřešení je nutné povolat právo na svoji stranu? Obáváte se zdlouhavých soudních procesů a tak uvažujete nad tím, že o nápravu usilovat nebudete? Pro případy civilních majetkových sporů nabízí český právní řád rychlejší a snadnější alternativní řešení. A tím je rozhodčí řízení.

Váš spor vyřešíme mimosoudně

Rozhodčí řízení je mimosoudní řešení sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, neformální a především rychlé. Zatímco u obecných soudů může délka trvání soudního řízení dosáhnout třeba i několika let, délka rozhodčího řízení se pohybuje zpravidla v rozmezí několika týdnů, v případě složitějších sporů pak maximálně v rozsahu několika málo měsíců.

JUDr. Robert Pastorčák působí jako nestranný a nezávislý rozhodce ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v majetkových sporech.

Využijte rychlého vyřešení sporu prostřednictvím rozhodčího řízení. Ušetříte si nervy, finance a především čas. Na vlastní oči se přesvědčte, že lidskost má svůj prostor i v oblasti práva.